Sản phẩm bán chạy

Giảm giá!
200,000,000  191,000,000 
Giảm giá!
260,000,000  255,000,000 
Giảm giá!
397,000,000  385,000,000 
Giảm giá!

XE TẢI BEN TỪ 6-9.5 TẤN

Xe ben 6.9 tấn Trường Giang DFM 6,9B4x2-1

470,000,000  458,000,000 
Giảm giá!
590,000,000  580,000,000 
Giảm giá!

XE TẢI BEN 1-5 TẤN

XE BEN Trường Giang 3.49 tấn

308,000,000  298,000,000 

Sản phẩm mới nhất

Giảm giá!
240,000,000  230,000,000 
Giảm giá!
260,000,000  250,000,000 
Giảm giá!
205,000,000  182,000,000 
Giảm giá!
200,000,000  191,000,000 
Giảm giá!
207,000,000  200,000,000 
Giảm giá!
260,000,000  255,000,000 
Giảm giá!
167,000,000  157,000,000 
Giảm giá!
230,000,000  220,000,000 
Giảm giá!
250,000,000  245,000,000 
Giảm giá!

XE TẢI BEN 1-5 TẤN

XE BEN Trường Giang 3.49 tấn

308,000,000  298,000,000 
Giảm giá!
397,000,000  385,000,000 
Giảm giá!
410,000,000  405,000,000 
Giảm giá!

XE TẢI BEN TỪ 6-9.5 TẤN

Xe ben 6.9 tấn Trường Giang DFM 6,9B4x2-1

470,000,000  458,000,000 
Giảm giá!
700,000,000  685,000,000 
Giảm giá!
695,000,000  680,000,000 
Giảm giá!
652,000,000  640,000,000 

Danh mục ô tô

Tin tức